Wat is het verschil tussen EMDR en IEMT?

Er wordt me vaak gevraagd wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen EMDR en IEMT. Beide methodes werken immers met oogbewegingen? Is IEMT dan niet gewoon een imitatie van EMDR?

 

Ik leg een van de belangrijkste verschillen graag uit aan de hand van een casus.

Casus Bianca

Bianca komt haar ex na lange tijd onverwacht tegen en raakt daarvan volledig van slag. Een maand later heeft ze er nog steeds last van. Het blijft haar bezig houden. Ze voelt zich niet meer zichzelf. “Ik heb de scheiding nog niet verwerkt” zegt ze.

Wat doet de EMDR- therapeut voor Bianca?

De EMDR-therapeut onderzoekt in gesprekken samen met Bianca wat ze nog niet verwerkt heeft m.b.t. haar ex. De therapeut onderzoekt of er een onderliggende ervaring is die de heftige reactie kan verklaren. Het is mogelijk dat er meerdere praatsessies vooraf gaan aan de eigenlijke behandeling met oogbewegingen of geluiden.

Wat doet de IEMT-coach voor Bianca?

De IEMT-coach vraagt Bianca om een cijfer te geven aan het gevoel ‘volledig van slag te zijn’ en leidt Bianca terug naar de eerste keer dat ze dit gevoel ervaarde. De coach past de interventie toe met oogbewegingen terwijl Bianca aan die herinnering denkt. Na toepassing van de oogbewegingen, zegt Bianca spontaan “Ik was vier jaar en mocht niet mee doen met een spelletje dat de andere kinderen speelden, ik was helemaal van slag”.

Als ze nu aan de herinnering denkt, ervaart niet meer van slag te zijn, maar ze ervaart nog wel een gevoel van druk op haar borst. De coach leidt Bianca terug naar de eerste keer met dit gevoel van druk op haar borst. Het blijkt dat dit een gevoel was, wat ze van haar moeder gevoeld had. Op deze herinnering wordt ge-IEMT.

De coach onderzoekt het effect en werkt steeds verder met het gevoel dat Bianca ervaart. Zo werken zij samen door tot er geen negatieve gevoelens meer boven komen. De IEMT-coach onderzoekt daarna of Bianca het gevoel ‘volledig van slag te zijn’ nog kan oproepen. Tot slot test de coach wat er gebeurt als Bianca denkt aan haar ex.

( n.b. er zijn voor de IEMT coach nog meer manieren waarop er gewerkt kan worden) de coach had ook kunnen werken met  de ‘ik’ die volledig van slag is, of met de ‘ex’)

Wat rapporteren cliënten na het werken met IEMT?

Ze vinden het fijn om niet de hele ervaring te hoeven herbeleven en te hoeven vertellen. Degenen die zowel EMDR als IEMT ervaren hebben geven aan dat IEMT sneller werkt en dieper gaat. Bovendien hebben ze na IEMT veel minder tot geen last van bijwerkingen als duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn.

Samengevat

IEMT werkt rechtstreeks met het gevoelssysteem. Vanuit een probleemgevoel in het heden begeleidt de coach de cliënt terug naar de eerste keer met dit gevoel. Dit alles zonder dat er wordt gedacht of gepraat over de oorzaak.

Het gevoel van de cliënt is leidend voor de sessie. De cliënt hoeft het gevoel zelfs niet eens een naam te geven. Als hij het maar kan voelen.

Er is geen uitgebreid vooronderzoek nodig, zoals bij EMDR. Het gevoelssysteem bepaalt welke herinneringen moeten worden verwerkt om het probleem op te lossen. Er hoeft niet te worden  gedacht of gepraat over de oorzaak.

IEMT gaat bij elk veranderd gevoel opnieuw de diepte in. Er passeren vaak meerdere herinneringen in een sessie.

Welke toegevoegde waarde heeft  IEMT nog meer?

  • IEMT heeft een protocol voor de behandeling van posttraumatische stress, waarbij de cliënt niets over de inhoud van de ervaring hoeft te delen.
  • Het identiteitswerk van IEMT is innovatief en vernieuwend. Het maakt het mogelijk om versneld te groeien. Identiteitsdelen die stil zijn blijven staan in ontwikkeling, kunnen weer in ontwikkeling worden gebracht.
  • IEMT leert hoe je patronen die zorgen voor chroniciteit van een problematiek kunt uitdagen.
  • IEMT werkt met de fysiologie om de cliënt meer grip te geven op zijn eigen gevoelens.

Wil je meer weten over IEMT ?

Neem gerust contact met me op. Ik deel mijn enthousiasme graag met je.

 IEMT-training | Anne ten Brinke  leidt coaches, psychologen en therapeuten op die worstelen met emotionele problematieken van hun cliënten. ‘In 3 of 4 dagen leer ik je een krachtige oogbewegingsmethodiek voor stressreductie, verliesverwerking, traumabehandeling en persoonlijke groei. Zo breng jij verlichting bij je cliënten. In veel gevallen sneller en effectiever dan je ooit had durven dromen…’

2019-12-22T15:09:23+01:00 november 19th, 2019|