Oogbewegingen zijn effectief. Neurowetenschapper en onderzoeker Linda de Voogd heeft in 2017 wetenschappelijk bewezen dat het werken met oogbewegingen effectief is voor de behandeling van trauma’s. Je kunt een artikel over haar bevindingen lezen op https://www.emdr-magazine.nl/interview-linda-de-voogd/

Er wordt me vaak gevraagd wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen EMDR en IEMT. Beide methodes werken immers met oogbewegingen? Is IEMT dan niet gewoon een imitatie van EMDR? Ik zette het voor je op een rijtje:

EMDR IEMT
EMDR timmert al vele jaren hard aan de weg en is inmiddels evidence based. IEMT is bezig met het onderbouwen van de effectiviteit in samenwerking met psychologen en neurologen.
Mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde psychologen. Mag uitgevoerd worden door gecertificeerde coaches, counselors, psychologen, therapeuten.
Iemand die een EMDR- sessie doet moet rekening houden met bij- en nawerkingen als duizeligheid, misselijkheid of hoofdpijn. Hierdoor kan hij/zij mogelijk een tijdje niet  werken. Een IEMT- sessie heeft over het algemeen weinig tot geen bij- of nawerkingen.
Ontwikkeld voor traumabehandeling. Behandelt één trauma per keer. De toepassingsgebieden breiden zich uit. Ontwikkeld om verlichting te brengen op het gebied van chronische emotionele en stress-gerelateerde  problematieken.

Geschikt voor: stressreductie, preventie en behandeling van burn-out, angst, depressie, traumabehandeling, PTSS (ook voor complexe meervoudige traumatische problematiek). En fantastisch inzetbaar voor persoonlijke groei.

Werkt met oogbewegingen, tapjes en geluidjes. Werkt met oogbewegingen en met de fysiologie. De oogbewegingen volgen meerdere lijnen en zijn breder dan bij EMDR. Er wordt precies geobserveerd waar de verandering plaats vindt, om doelgericht en snel verandering te faciliteren.
Door middel van gespreksvoering wordt gezocht naar de herinnering die de kern vormt van de aanwezige problematiek. In de regel moet de client de hele herinnering herbeleven voor er met oogbewegingen wordt gewerkt aan de verwerking van de herinnering. Op deze herinnering worden de oogbewegingen toegepast. Na het doen van de oogbewegingen wordt gevraagd wat het restant gevoel nog is bij die herinnering. Er  worden er opnieuw oogbewegingen gedaan op dezelfde herinnering. In verbinding met een gevoel waar iemand in het heden last van heeft, wordt d.m.v. instructies teruggegaan naar de eerste keer met dit gevoel. Soms kom je uit bij herinneringen waar iemand zich niet bewust van is. Op deze herinnering (imprint) worden de oogbewegingen toegepast. Na het doen van de oogbewegingen, volgt er een testprotocol. Bij elk nieuw gevoel wat bovenkomt, wordt teruggegaan naar de daarbij behorende imprint. Er passeren dus meerdere herinneringen de revue. De client hoeft niets over de inhoud van de herinnering te vertellen. Hierdoor kan snel en effectief gewerkt worden.

Aan de hand van onderstaande casus maak ik het verschil tussen een EMDR of IEMT sessie duidelijk.

Casus Bianca

Bianca komt haar ex na lange tijd onverwacht tegen en raakt daarvan volledig van slag. Een maand later heeft ze er nog steeds last van. Het blijft haar bezig houden. Ze voelt zich niet meer zichzelf. “Ik heb de scheiding nog niet verwerkt” zegt ze.

Wat doet de EMDR- therapeut voor Bianca?

De EMDR-therapeut onderzoekt in gesprekken samen met Bianca wat ze nog niet verwerkt heeft m.b.t. haar ex. De therapeut onderzoekt of er een onderliggende ervaring is die de heftige reactie kan verklaren. Het is mogelijk dat er meerdere praatsessies vooraf gaan aan de eigenlijke behandeling met oogbewegingen, geluiden of tapjes. Nadat de oogbewegingen gedaan zijn moet de client vertellen wat er nu opkomt bij de herinnering en wordt het proces met oogbewegingen, geluiden of tapjes herhaald.

Wat doet de IEMT-coach voor Bianca?

De IEMT-coach doet een korte intake. Daarna vraagt hij/zij Bianca om een cijfer te geven aan het gevoel ‘volledig van slag te zijn’ en leidt Bianca terug naar de eerste keer dat ze dit gevoel ervaarde. De coach past de interventie toe met oogbewegingen terwijl Bianca aan die herinnering denkt. Na toepassing van de oogbewegingen, zegt Bianca spontaan “Ik was vier jaar en mocht niet mee doen met een spelletje dat de andere kinderen speelden, ik was helemaal van slag”.

Als ze nu aan de herinnering denkt, ervaart ze niet meer van slag te zijn, maar ze ervaart nog wel een gevoel van druk op haar borst. De coach leidt Bianca terug naar de eerste keer met dit gevoel van druk op haar borst. Op deze herinnering wordt ge-IEMT.

De coach onderzoekt het effect en werkt steeds verder met het gevoel dat Bianca ervaart. Bij elk gevoel wat boven komt, gaan ze terug naar de eerste keer met dat gevoel. Zo werken zij samen door tot er geen negatieve gevoelens meer boven komen. De IEMT-coach onderzoekt daarna of Bianca het gevoel ‘volledig van slag te zijn’ nog kan oproepen. Tot slot test de coach wat er gebeurt als Bianca denkt aan haar ex.

Wat rapporteren cliënten na het werken met IEMT?

Ze vinden het fijn om niet de hele ervaring te hoeven herbeleven en te hoeven vertellen. Ze zijn soms verrast over de herinneringen die ze tegenkomen die aan de basis liggen van hun probleem in het heden. Herinneringen van zichzelf op hele jonge leeftijd, die ze zich niet bewust herinnerden.

Samengevat

IEMT werkt rechtstreeks met het gevoelssysteem. Vanuit een probleemgevoel in het heden begeleidt de coach de cliënt terug naar de eerste keer met dit gevoel. Dit alles zonder dat er wordt gedacht of gepraat over de oorzaak.

Het gevoel van de cliënt is leidend voor de sessie. De cliënt hoeft het gevoel zelfs niet eens een naam te geven. Als hij het maar kan voelen.

Er is geen uitgebreid vooronderzoek nodig, zoals bij EMDR. Het gevoelssysteem bepaalt welke herinneringen moeten worden verwerkt om het probleem op te lossen. Er hoeft niet te worden  gedacht of gepraat over de oorzaak.

IEMT gaat bij elk veranderd gevoel opnieuw de diepte in. Er passeren vaak meerdere herinneringen in een sessie.

Welke toegevoegde waarde heeft  IEMT nog meer?

  • IEMT heeft een protocol voor de behandeling van posttraumatische stress, waarbij de cliënt niets over de inhoud van de ervaring hoeft te delen.
  • Het identiteitswerk van IEMT is innovatief en vernieuwend. Het biedt een scala aan nieuwe mogelijkheden om identiteitsdelen die stil zijn blijven staan weer in ontwikkeling te brengen.
  • IEMT leert hoe je patronen die zorgen voor chroniciteit van een problematiek kunt uitdagen.
  • IEMT werkt met de fysiologie om de cliënt meer grip te geven op zijn eigen gevoelens.

Wil je meer weten over IEMT ?

Neem gerust contact met me op. Ik deel mijn enthousiasme graag met je.