Jacqueline Hanssen uit Roermond heeft een mevrouw begeleid met het HELPP syndroom. HELLP-syndroom – Wikipedia

Haar specialist beschrijft de groep vrouwen die hier last van hebben als de Fiat 500 die een prestatie moet leveren van een turbo transporter. Het eigen lichaam trekt ‘het nieuwe leven’ maar moeilijk tijdens de zwangerschap en er ontstaan klachten van ernstige overbelasting. Dit wordt vaak niet herkend tijdens de zwangerschap en vaak later vaak afgedaan als een postnatale depressie, burn-out o.i.d.

Betreffende cliënte werd naar Jacqueline doorverwezen omdat de re-integratie niet goed verliep: angstklachten, prikkelgevoelig, geen concentratie etc. Ze vertelde Jacqueline over het verloop van haar zwangerschap, de momenten dat ze er bijna niet was geweest, het gevoel van niet begrepen voelen. De heftigste emoties kwamen vrij toen ze zei “het ergste van dit alles was dat mijn lichaam mij in de steek liet en dat ik zelf en mijn omgeving de signalen niet serieus heb genomen.” Teleurstelling, boosheid en machteloosheid kwamen vrij en er was veel verdriet. Jacqueline vroeg haar of ze daar met IEMT op mocht werken. Ze had haar hier al eerder over geïnformeerd als mogelijkheid tijdens de coaching. Cliënte wilde dat graag en tijdens de sessie kwamen ze uit bij een diep patroon van ‘altijd maar doorgaan en niet luisteren naar het lichaam’.

Na een aantal keren met de oogbewegingen te hebben gewerkt, raakt ze in een diepe ontspanning en er ontstond een soort van zelfvergeving. Tranen van opluchting volgden en Jacqueline kreeg zelf ook rillingen over haar hele lijf. De cliënte had nog een eindgesprek met haar arts na een diepgaand lichamelijk onderzoek en ze vertelde daar over haar IEMT- ervaring. De specialist Prof. dr. M.E.A. Spaanderman van UMC Maastricht, was wel bekend met EMDR maar zag daar ook de beperkingen van in. De behandelpraktijk was niet bekend met IEMT, maar erg onder de indruk van wat het met zijn ‘patiënt’ had gedaan. Jacqueline heeft haar cliënte gevraagd of ze met haar specialist contact op mocht nemen, omdat het haar een heel betrokken man met een holistische kijk op de mens leek, die ook complementaire zorg bij de herstelproces van zijn patiënten in zet. Jacqueline voelde dat ze dat moest doen.

In het gesprek met de professor vroeg hij naar de verschillen tussen IEMT en EMDR. Jacqueline vertelde onder andere dat IEMT zich meer richt op onderliggende (gedrags) patronen en dat IEMT ontwikkeld is om verlichting te brengen op het gebied van chronische emotionele en stress gerelateerde problematieken. IEMT is geschikt voor stressreductie, preventie en behandeling van burn-out, angst, depressie, traumabehandeling, meervoudige traumatische problematiek.

Kijk zei hij: “ EMDR raakt in mijn ervaring aan het plafond, omdat ze meestal maar op één trauma werken en niet altijd uitkomen bij diepere lagen die al eerder in systemen van mensen zijn opgebouwd. Voor mij is dit de ontbrekende schakel die ik aan mijn patiënten kan aanbieden. Ik ben hier heel blij mee. Ook in de cognitieve gedragstherapie komen opgeslagen patronen in het limbisch systeem onvoldoende naar voren” Jacqueline heeft hem verteld dat we met een heel team van goed opgeleide IEMT-therapeuten werken die zouden passen in de multidisciplinaire aanpak waar hij sterk voorstander van is.

De professor heeft IEMT opgenomen in zijn lezing over het HELPP syndroom. Hij heeft naast EMDR ook IEMT opgenomen in een multidisciplinaire aanpak om verder te herstellen.