Goed nieuws: ons onderzoeksvoorstel is goedgekeurd door de ethische commissie. Dat betekent dat we van start gaan! Er staan nu twee onderzoeken op de planning: het eerste onderzoek start in juni aan de Universiteit van Maastricht – lees hierover meer in de vorige blog.

In dit artikel lees je meer over de inhoud van het tweede onderzoek, in de Breinkliniek in Wamel.

Vera van der Laan (een van onze IEMT-Practitioners) heeft bij de Breinkliniek in Wamel een aantal IEMT sessies gegeven, waarbij het brein voor en na een IEMT sessie doorgemeten werd met een QEEG scanner. Luuk van Leur, directeur van de Breinkliniek (Centrum voor Neurofeedback), was zo enthousiast over de opvallende resultaten van IEMT, dat hij graag wil mee werken aan ons wetenschappelijk onderzoek. Hij vertelde dat hij zo’n geweldige verandering in één sessie nog niet eerder gezien had.

Hieronder zie je geanonimiseerde beelden van de QEEG breinscans voor en na een IEMT sessie

Wil jij jezelf in dienst stellen van de wetenschap?

We zoeken participanten met traumatische ervaringen op het werk.

Scans voor de IEMT-sessie

Scans na 20 minuten IEMT

Wat zie je op deze beelden?

De bovenste twee rijen geven een algemene indruk over de gezondheid van het brein in de diverse gebieden. Een toelichting op de afbeeldingen:

  • Voor de eerste twee regels geldt: Hoe witter hoe gezonder.
  • Op de eerste regel in het allereerste plaatje zie je ‘hotspots’ bij de oren voor aanvang van de sessie. Deze plekken resoneren met de activiteit van de amygdala. Het allereerste plaatje laat zien dat er veel emotionele onrust is. Op de afbeelding van na de sessie zie je op dezelfde plek veel minder activiteit.
  • Op de eerste regel zie je bij high bèta een cirkel in het midden die correspondeert met het controlecentrum van het brein. Hier gaat veel energie naar toe. Op de afbeelding van na de sessie, zie je dat deze plek bijna helemaal is verdwenen.
  • Op zowel de eerste als tweede regel zie je na de sessie over de hele linie een veel rustiger en gezonder breinbeeld.
  • Op de onderste drie regels zie je roze als standaard gezonde kleur. Lijnen in deze plaatjes geven de verbindingen tussen breingebieden aan waar te veel of te weinig energie is.
  • Waar de balans en verbindingen goed zijn in het brein zie je geen lijnen. De lijnen zijn blauw bij te weinig verbinding tussen de hersengebieden en rood voor te veel activiteit in de verbinding. Bij de neurofeedback wordt op basis van deze gegevens ingeregeld welke verbindingen getraind moeten worden en welke verbindingen moeten worden afgeleerd. Je kunt mooi een algemeen beeld opmaken uit de plaatjes. Het plaatje na bij high bèta met de vele lijnen laat volgens de directeur van de Breinkliniek zien dat het brein nog heel erg actief is met verwerken. Dit is een gevolg van het onmiddellijk meten na de sessie.

Onderzoek in de Breinkliniek in Wamel

Het tweede onderzoek vindt plaats bij de Breinkliniek in Wamel, de Betuwe. Hier gaan we werken met proefpersonen die een traumatische ervaring op het werk hebben meegemaakt. We denken daarbij aan verpleegkundigen, ambulancepersoneel, medewerkers van politie of brandweer.

We werken aan het neutraliseren van de traumatische herinnering door middel van IEMT. Daarnaast willen we het effect van een IEMT-sessie in beeld brengen met een QEEG meting. Dit betekent dat proefpersonen een soort badmutsje met sensoren op krijgen die de activiteit in het brein meet. We zullen de bevindingen ook nog staven met vragenlijsten.

Gezocht: participanten met traumatische ervaringen op het werk, zoals ambulancepersoneel, politie of brandweer.

Heb je een ingang bij een van deze diensten of ken je mensen met een traumatische werkervaring, die bereid zijn mee te werken aan dit onderzoek?

Dan horen we dat graag via dalena.vanheugten@maastrichtuniversity.nl