De internationale associatie voor IEMT practitioners werkt wereldwijd toe naar beroepserkenning. Cursisten die beginnen met de IEMT Practitioner, dienen zich aan te sluiten als voorlopig lid bij de IEMT Associatie. Na certificering kan het lidmaatschap worden omgezet naar een Full Membership. Vanaf dan mag de Practitioner de merknaam IEMT gebruiken in de marketing. De Associatie voor IEMT Practitioners vraagt:

  • Blijvend werken conform de richtlijnen en protocollen van de associatie
  • IEMT expliciet opnemen in de beroepsverzekering
  • De ontwikkeling m.b.t. IEMT volgen via het ledengedeelte van de website van de associatie
  • Deelnemen aan Intervisie bijeenkomsten

De associatie acht het wenselijk dat je een EHBO diploma hebt.

Voor meer informatie over de associatie, de voorwaarden en kosten van het lidmaatschap, zie de officiële website.