De internationale associatie voor IEMT practitioners werkt wereldwijd toe naar beroepserkenning. Aan de aansluiting bij de associatie zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • Gecertificeerd zijn tot IEMT-practitioner
  • Blijven werken conform de richtlijnen en protocollen van de associatie
  • IEMT expliciet opnemen in je beroepsverzekering
  • De ontwikkeling m.b.t. IEMT volgen via het ledengedeelte van de website van de associatie
  • Intervisie
  • Jaarlijks een opgave doen van bijscholing of persoonlijke ontwikkeling.

De associatie acht het wenselijk dat je een EHBO diploma hebt.

Voor meer informatie over de associatie, de voorwaarden en kosten van het lidmaatschap, zie de officiële website.