CRKBO

IEMT-training staat als instituut ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In dit register staan onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. IEMT-training voldoet officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die de CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) hanteert. Dit betekent dat je vakinhoudelijke kwaliteit en begeleiding mag verwachten. De accreditatie is geldig tot 28-12-2023.

SNRO

De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van beroepsopleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. De SNRO heeft de vijfdaagse opleiding tot IEMT-practitioner van IEMT-training geaccrediteerd en geregistreerd als HBO conform bij- en nascholingsaanbod voor de segmenten psychosociale begeleiding en natuurgeneeswijzen. De bijscholing voldoet aan de kwaliteitseisen van de integrale en complementaire gezondheidszorg zoals deze zijn neergelegd in de PAS van de SNRO. De vijfdaagse opleiding wordt daarmee door alle beroepsverenigingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg goedgekeurd voor 126 studiebelastingsuren, 4,5 CE. Vanaf 1 april 2023 is de opleiding goedgekeurd voor 151 uur en 5,4 EC. De accreditatie is geldig tot en met 30 september 2025.

ABvC

De algemene beroepsvereniging voor counseling heeft de opleiding tot IEMT practitioner goedgekeurd. De IEMT-training draagt bij aan het professionele wijze werken aan herstel en evenwicht van de cliënt. Er zijn 30 PE punten aan toegekend. Accreditatie 2020/059, Segment methodiek en onderzoek. Geldig tot 9-10-2024.

CPD

De IEMT-practitioner is als coachopleiding CPD geaccrediteerd voor Europa. CPD staat voor Continuing Professional Development (continue professionele ontwikkeling). CPD is ontstaan vanuit de acceptatie dat academische kwalificaties meer beroeps- en op vaardigheden gebaseerd of ‘praktisch’ leren moeten bieden. En dat er continue geleerd moet worden om bij te blijven met ontwikkelingen in het vakgebied. De IEMT- practitioner draagt bij aan persoonlijke en professionele ontwikkeling.

NBVH

De NBVH is de grootste non-profit beroepsvereniging van hypnotherapeuten in Nederland. De circa 400 leden zijn opgeleid op HBO-niveau en voldoen aan strenge eisen. Jaarlijks wordt hun licentie na zorgvuldige controle vernieuwd. Integral Eye Movement Therapy, is geaccrediteerd als bijscholing voor 30 punten bij de NBVH. Geldig tot 20-3-2024.

De advanced IEMT-practitioner is nog niet geaccrediteerd.

Niet tevreden? Klachtenprocedure

Aan de invulling van de training wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Toch zou het kunnen gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. Liefst horen we dat meteen d.m.v. feedback. Feedback wordt gewaardeerd en de lessen die we eruit leren, worden gebruikt om de kwaliteit van de training te verbeteren.

Mocht je na het feedbackgesprek alsnog een klacht willen in dienen, dan is de klachtenprocedure van toepassing. Klik hier voor meer info.