Masterclasses Traumasporen en Karakterstructuren

Ik verzorg de Masterclasses op dynamische wijze samen met Meis Thewissen. Ze hebben een hoger inhoudelijk gehalte dan de IEMTspiraties: vanuit vakliteratuur rondom een thema maken we de vertaalslag naar hoe je het geleerde kunt inpassen in je IEMT sessies.

De investering voor je deelname  €200 voor Masterclass Traumasporen en € 400 voor de tweedaagse Masterclass Karakterstructuren (0% btw). Het maximale aantal deelnemers is 14. De ambassadeursregeling is niet van toepassing op een Masterclass. De masterclasses zijn van 9.30 tot ca. 17.15 uur in Sint-Oedenrode, Villenbraken 10 a.

Masterclass Traumasporen, 9 maart 2023

Het boek ‘Traumasporen’ van prof. dr. Bessel van der Kolk en het boek van Nadine Harris over ‘Ingrijpende jeugdervaringen en gezondheidsproblemen (op latere leeftijd)’ en mijn eigen lichamelijke traumasporen zetten mij aan tot een verdieping in het traumawerk.

Tot nog toe hebben we gewerkt met IEMT op herinneringen (de mind) en IEMT op emoties. In deze IEMTspiratie werken we op advanced plus wijze aan traumasporen in je lichaam. We onderzoeken of we het lichaam kunnen helpen om oud zeer, blokkades en spanning los te laten. Het oud zeer dat voor gezondheidsproblemen op latere leeftijd zorgt.  De werkvorm zal een combinatie worden van het traumawerk van prof. Franz Ruppert, het werk rondom gezonde grenzen van Anné Linden, het nieuwe opstellen, IEMT  en Subtiel Meesterschap (voor degenen die hier mee werken).

Advanced practitioners kunnen zich voorbereiden door de oefeningen IEMT voor onderdrukte gevoelens, een diepere verkenning en het werken met opstellingen, het PTSS model te bestuderen.

Leesadvies: ‘Stilstaan bij trauma; een heldere uiteenzetting over het ontstaan van trauma en de traumaverwerkingsmethode van Franz Ruppert’ van Vivian Broughton (dun overzichtelijk boekje) en het boek ‘Traumasporen’ van professor dr. Bessel van der Kolk (een prachtig mooi geschreven en lijvig boek over het levenswerk van de professor).

Reactie van één van de deelnemers: “Fantastisch werkt dit. Ik was verbaasd dat mensen eerst hun ‘gezonde ik’ alleen maar willen en de andere 2 delen willen afstoten. Bij nader inzien kiezen ze voor een integratie van de delen. Vooral de vraag wat heeft de overleving / het traumadeel van jou nodig? Dit maakt de verantwoordelijke volwassene in de mensen wakker en dan ontstaat er aanvaarding.”

Tweedaagse Masterclass karakterstrukturen:  28 en 29 november 2022  of op 25 en 26 april 2023

De deelnemers aan de première van deze Masterclass zijn reuze enthousiast. In de evaluaties merkten we dat deelnemers graag nog meer wilden leren: oefenen in het herkennen van karakterstructuren in het lichaam, het oplossen van de bijbehorende persoonlijke issues met IEMT en lichaamsgerichte interventies per karakterstructuur ervaren. Daarom wordt deze Masterclass vanaf 2022 een tweedaagse training.

Ons lichaam legt onze geschiedenis vast: hoe we ouder worden, maar ook hoe we zijn opgegroeid. Wat er ontbrak, te veel of te weinig was, ligt opgeslagen in het geheugen van ons lijf.

Trauma’s maken imprints in het brein, in emotie en in gedrag maar ook in het lichaamsgeheugen. Hoe je in je eerste levensjaren leert om op je omgeving te reageren, heeft impact op de ontwikkeling van je lichaam in bouw, motoriek en expressie. De eerste zes jaar van je leven zijn daarbij bepalend. Wat je toen als antwoord op je omgeving hebt ontwikkeld staat in je lijf geschreven.

In deze masterclass leer je de verschillende typologieën van lichamen herkennen en krijg je zicht op mogelijke trauma’s die eraan verbonden zijn. We lezen aan het lichaam af waar zich teveel of te weinig energie bevindt. Om vervolgens IEMT interventies in te zetten. Ook werken we met IEMT aan je levensthema.