Meer over IEMT

Meer over IEMT 2019-10-14T21:17:32+02:00

De transformerende werking van IEMT
EMDR heeft al bewezen dat het werken met oogbewegingen effectief is. IEMT werkt ook met oogbewegingen. Het verschil is dat IEMT rechtstreeks met het gevoelssysteem werkt en naar de eerste keer teruggaat, naar het moment dat dit gevoel ontstaan is. Je hoeft dus niet eerst pratend met je cliënt te zoeken naar de kern van het probleem. Vanuit een trigger in het heden werk je met behulp van vragen terug naar de kern van het probleem (imprint). Dit is het moment waarop iemand heeft geleerd zich zo te voelen of te zijn. Door op deze herinnering oogbewegingen toe te passen instrueer je het brein om breder te kijken, en anders te denken en te voelen als het om deze herinnering gaat. Er ontstaat er meer afstand, de herinnering wordt vager, en de emotionele lading verdwijnt. De herinnering wordt geneutraliseerd opgeslagen in het geheugen en zal niet langer impact hebben op het heden. Het brein heeft geleerd om op een andere manier te voelen of te zijn.
 

IEMT bij PTSS
IEMT heeft een speciaal behandelprotocol voor post-traumatische stress waarbij de cliënt niets over de inhoud hoeft te vertellen. Hierdoor kan snel en effectief gewerkt worden met de gevoelens, beelden en geluiden waar iemand last van heeft. Een groot voordeel van deze werkwijze is dat de cliënt niet de hele ervaring opnieuw hoeft te beleven. Dit is zeker bij traumatische ervaringen prettig voor zowel cliënt als coach/therapeut.

IEMT voor persoonlijke groei:
Met IEMT kun je ook werken op identiteitsniveau: identiteitsdelen die stil zijn blijven staan in ontwikkeling worden weer in ontwikkeling gebracht. Denk hierbij aan thematieken als ‘Ik ben ver van mezelf verwijderd’ of ‘Ik ben mezelf kwijt. Daarnaast is het mogelijk om aan het zelfbeeld te werken. Overtuigingen als ‘ik ben niet goed genoeg, ik ben een nul, ik ben zwak, ik ben dom’ zijn vaak gemakkelijk te neutraliseren.

NB: IEMT werkt voor veel mensen, niet voor alle. Het uitgangspunt blijft daarom: ‘onderzoek of het werkt!’