Meer over IEMT

Meer over IEMT 2019-08-17T22:27:38+02:00
  • IEMT werkt direct met het gevoelssysteem. Er hoeft dus niet eerst al pratend te worden gezocht naar de kern van het probleem. Vanuit een problematisch gevoel in het heden wordt d.m.v. vragen terug gespoord naar de kern van het probleem. Dit is het moment waarop iemand geleerd heeft zich zo te voelen of te zijn. Door op deze herinnering oogbewegingen toe te passen instrueer je het brein om breder te kijken, te denken en te voelen m.b.t. deze herinnering. Er ontstaat er meer afstand, de herinnering wordt vager, en de emotionele lading verdwijnt. De herinnering wordt geneutraliseerd opgeslagen in het geheugen en zal niet langer impact hebben op het heden. Het brein heeft geleerd om op een andere manier te voelen of te zijn.
  • IEMT heeft een behandelprotocol voor post-traumatische stress waarbij de cliënt niets over de inhoud hoeft te vertellen. Hierdoor kan snel en effectief gewerkt worden met de gevoelens, beelden en geluiden waar iemand last van heeft. Groot voordeel van deze werkwijze is dat de cliënt niet de hele ervaring hoeft te herbeleven. Dit is zeker bij traumatische ervaringen prettig voor zowel cliënt als coach/therapeut.
  • Er kan worden gewerkt op identiteitsniveau: identiteitsdelen die stil zijn blijven staan in ontwikkeling kunnen weer in ontwikkeling worden gebracht. Je kunt werken met thematieken als ‘Ik ben ver van mezelf verwijderd’ of ‘Ik ben mezelf kwijt’
  • Er kan worden gewerkt met het zelfbeeld. Overtuigingen als ‘ik ben niet goed genoeg, ik ben een nul, ik ben zwak, ik ben dom’ zijn vaak gemakkelijk te neutraliseren.
  • IEMT is een innovatieve methodiek die nog niet evidence-based is.

n.b. IEMT werkt voor veel mensen, niet voor alle. Uitgangspunt blijft daarom: ‘kijken of het werkt!’